PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ PSA - "AGRESE/REAKTIVITA"

18.01.2019

Jak nevědomky podpoříte agresivitu u svého psa?

  • Liberální výchova - psovi je ponechána naprostá volnost bez hranic, neřeší se problémy již v počátku, není učený k vzájemnému respektu, není správně socializovaný.
  • Pes nemá dostatečné psychické a fyzické vyžití, nudí se (odvíjí se od temperamentu daného jedince, je potřeba na to myslet již při výběru psa).
  • Pes žije v rutině, nedostává nové podněty a není zvyklý na určité děje. Rozruší ho nové, neznámé situace, kdy je ponechán vámi na pospas a vy nevíte, jak máte správně reagovat. Pes se naučí, že musí v kritických situacích jednat sám, aby se zbavil pocitu ohrožení, či pro něj neúnosné frustrace.
  • Po agresivním/reaktivním chování založeném na základě strachu je od vás pes ihned nevědomky chválen (podrbání pro uklidnění, pohlazení, utěšování = častá chyba) -> sdělujete psovi, že toto chování je v pořádku, uklidňujete především sami sebe a svoji nejistotu tím vkládáte do daného děje. Pes bude svoje chování v dané situaci bez jiné nápravy opakovat a postupně i stupňovat.
  • Při agresi směrem k vám psovi ustupujete (majetnictví, žárlení, neuposlechnutí,...). Neučíte jej, jak se má chovat, čímž prohlubujete propast ve vašem vztahu, až vás pes přestane zcela respektovat.
  • Na problém psa nereagujete nebo máte pomalé reakce (a často také nesprávnou metodiku povelů = pes vám nerozumí a ztrácí důvěru). Vždy je nutno reagovat maximálně do cca 3s., kdy to většina psů ihned pochopí, jestliže dostanou jasné zadání. Při pozdější reakci jsou jakékoli vaše kroky k nápravě zbytečné. Vždy si vybírejte takové plemeno psa, kde cítíte, že na jeho temperament sami stačíte!
  • Násilí může vyvolat strach či agresi, jestliže svému psu nerozumíte, tresty to nevyřeší.
  • Vodítko = pojítko. Pes, který tahá na vodítku se nenaučil, že má následovat vás. Na vodítku nemá možnost úniku, proto může být při napnutém vodítku v napětí. Pokud si je pes vědom, že nemáte nad určitou situací kontrolu a sami nevíte, co dělat, je tak vystaven tlaku okolí a musí situace řešit sám. Základem je naučit psa vás na vodítku následovat a důvěřovat vám.
  • Pokud sami v sobě cítíte nejistotu, nevěříte si, či se dokonce svého vlastního psa bojíte, vyhledejte včas pomoc, protože vždy se dá najít řešení
Appenzellský salašnický pes
Appenzellský salašnický pes

Závěrem:

Pes je rád, může-li se na vás spolehnout. Potřebuje vám plně věřit, mít ve vás oporu a vědět, že jej naučíte, co je potřeba, abyste mohli mít ze společných aktivit radost.

Respektujte tedy i jeho potřeby a věnujte se takovým činnostem, které přirozeně baví psa i vás. Vy jste jeho učitelem a pes vaším nejlepším přítelem.

Výcvik, který je založený na tom, kdy pes provádí cviky rád sám od sebe, díky vašemu správnému přístupu, má dlouhodobý úspěch. Pes opakuje takové chování, které vnímá pro něj jako výhodné. 

Pro psa jsou vždy důležitější GESTA, EMOCE a INTONACE než mnoho zbytečných slov...!