PSÍ CHOVÁNÍ A CHÁPÁNÍ 

05.03.2020

Dovolte mi představit několik důležitých faktů ze psího světa. Možná budou uvedené informace pro vás zkušené naprosto jasné nebo budete rádi, že je teprve čtete třeba zrovna jako začátečníci. Přeji vám všem spokojený vztah s pejskem či pejsky. Jestli právě teď hledáte pomoc?  Mám pro vás dobrou zprávu. Každý den je darem pro nové a lepší začátky!

Appenzellský salašnický pes
Appenzellský salašnický pes

Pamatujte, když pes něco zkusí a je úspěšný, bude jakékoliv chování opakovat. 

KLASICKÉ PODMIŇOVÁNÍ

Co to vlastně znamená? Je to chování vůlí neovlivnitelné, nevědomé, automatické. Např. vezmete do ruky vodítko a pes již ví, že půjdete ven a těší se.

Podmíněný reflex je reakce na určitý podnět. Známý příklad je naučení psa, kdy po určitém zvuku, třeba zvonění, dostane potravu. Po čase pes sliní už, když zvonek pouze zvoní, aniž by viděl potravu. Díky různým naučeným dějům ve výcviku, vás pes opravdu poslouchá. Tedy, co "zasejete, sklidíte."

Podmiňování operantní: pes se naučí dělat to, co se mu vyplatí, a přestane dělat to, co se mu nevyplatilo. Vše, za co je odměněný, to bude rád opakovat. Odměnou není jen jídlo, jsou to i hračky nebo situace, které psa samotného těší (kontrola, štěkání, čmuchání, společná hra,...).

K VÝCHOVĚ

Pes žije okamžiky TADY a TEĎ! To nám lidem často nejde, a proto si nespojíme, že náš pes rozumí dějům a situacím pouze ve vteřinách. Reaguje na aktuální podněty, vaše emoce, gesta a celkové chování v daném prostředí. Proto se vám někdy může zdát, že se zachová "nenormálně" z ničeho nic. Spouštěčem bývá určitá situace, která probíhá v přítomném okamžiku. Tu můžete změnit zvykáním na nové chování. A platí, že i staršího psa novým kouskům naučíte.

Jestliže opravdu nerozumíte, jaktože pejsek reaguje náhle jinak, položte si otázku PROČ TO DĚLÁ? Vždy je příčina, kdy chování je pouze následek. Jestliže nemůžete najít důvod sami, obraťte se na zkušenější. Doporučuji případné bázlivé či cholerické chování řešit, co nejdříve. 

"Agrese" je přirozeně v každém zvířeti, ale projeví se až ve chvíli ohrožení (strachu), kdy již pes nevidí jiné východisko. Předchází tomu nedostatečná socializace, neporozumění signálům psí řeči, vystavení tlaku a stresu, vrozená reakčnost - citlivost jedince, kdy není dostatečně sebevědomý a vyrovnaný. Potřebuje od vás větší podporu a plnou důvěru ve vás.

Pozor na chlácholení a hlazení psa, kdy si myslíme, že ho uklidňujeme, např. po jeho agresivním výpadu či nevhodném chování, stejně tak při bázlivosti. Při chlácholení a hlazení pouze odměňujeme a posilujeme dané chování, které postupem času pes stupňuje. 

Pokud psa učíte donucením či trestáním, bude toto vytvořené chování fungovat negativním posílením jen v případě, že je vynutitelné. Učení chování, které je založené na tom, že pes provádí určité chování rád sám od sebe, je připravený a vedený s důvěrou formou hry, má dlouhodobý úspěch. Je potřeba vyjít z lidské komfortní zóny, udělat si na psa čas a dát si záležet.

Pro psa jsou vždy důležitější vaše GESTA a EMOCE víc než slova!

Psí přátelé
Psí přátelé

K VÝCVIKU 

Psi mají rádi jasnou řeč - stručná slova - jasná gesta - pozitivní rituály, které jim přináší radost. Zde můžete najít základ úspěchu. V tréninku a učení psa záleží na tom, zda přichází více úspěchů než neúspěchů. Kdo z vás bude dělat dokola něco, co ho opravdu nebaví?! Když vám bude chybět motivace, budete pokračovat? Nikdo vás nebude nutit cvičit psa, jestliže vás to unavuje. Avšak zodpovědností každého majitele je uvědomění, že vycvičený pes je v bezpečí nejen vůči sobě, ale především vůči ostatním. Každý pes potřebuje opravdu rozumět tomu, co má (ne)dělat. Ke zlepšení vašeho vzájemného vztahu stačí denně jen pár minut intenzivní pozornosti a zábavného tréninku. Dopřejte vašemu psímu parťákovi poznávat i nové podněty a situace, které vám budou dělat radost. Stereotypní činnosti jako např. házení aportu stále dokola, chození na stejná místa, kde nedochází ke změnám v prostředí, jsou pro psa nedostačující. Venčení psa, kdy si pouze čmuchá "to svoje" a nedochází ke spojení formou hravé interakce s vámi, je tato aktivita pro psa ve vztahu k vám pasivní a nenaplňující. I na běžných procházkách si můžete vzájemně hrát, procvičovat různé cviky a učit se novým dovednostem. 

ODMĚNY

Jaké jsou nejčastější odměny při výchově a výcviku? Jak důležité pro psa jsou?

  • potrava (pamlsky) - primární 
  • klikr - sekundární
  • slovní pochvala - sekundární
  • hračka, hra mazlením - sekundární - vedoucí k primární potřebě
  • kontrola - primární - často u hlídacích psů, (pes potřebuje pocit bezpečí, a tak se svojí kontrolou v chování odměňuje sám)

Každého psa naplňuje a uspokojuje jiná odměna. Důležitá je pro něj motivace, kdy se rozhoduje, že s vámi chce spolupracovat. Roli hraje i vrozený temperament psa.

Jestliže je pes ve stresu, jeho nervová soustava volí buď útok či útěk. Při nejistotě může i "ztuhnout". Zde je potřeba napřed psa dostat do klidu, poté napravit chování. Např. pokud je pes v módu vlastní kontroly, "nevnímá a neslyší", tudíž nepřijímá ani žádné odměny a nedokáže se na nás soustředit. Pes s námi začne spolupracovat až tehdy, má-li vyřešenou kontrolu. Naučme našeho psa, aby věděl, že s námi může být v bezpečí, nevystavíme ho zbytečně stresu, kdy je nucený řešit věci sám. Chtějme, ať je při nás uvolněný a plně se na nás  může spolehnout. Důležité je svého psa znát. Vědět, kde má svoje slabé a silné stránky. O to méně chyb učiníme a více porozumíme.

Přeji všem spoustu trpělivosti, více radostí než starostí a společný láskyplný čas! 

Pravidla jsou jistotou, na kterou se může pes spolehnout. Zdraví a pocit bezpečí jeho prioritou.

Pes parťákem navždy
Pes parťákem navždy