VÝSTAVNÍ TITULY

Tituly - čekatelství pro udělení šampionátu

CAJC - čekatelství na titul Český junior šampion ve třídě mladých. Zadává se psovi i feně 
s klasifikací Výborný 1 na výstavě: klubové, speciální, národní a mezinárodní.

CAC - čekatelství na titul Český šampion ve třídě: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů
a šampiónů. Zadává se psovi i feně s klasifikací Výborný 1 na výstavě: klubové, speciální, národní a mezinárodní. Pro titul Grand šampion ve třídě vítězů a šampiónů.

res. CAC - rezervní čekatelství na titul Český šampion ve třídě: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů a šampiónů. Zadává se psovi i feně s klasifikací Výborný 2 ve třídě, kde byl zadán CAC,
na výstavě: klubové, speciální, národní a mezinárodní.

CAC ČMKU - čekatelství na titul Šampion ČMKU platné od 1. 7. 2011 ve třídě: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů a šampiónů. Zadává se psovi i feně automaticky na národní výstavě při obdržení titulu Národní vítěz a na mezinárodní k titulu CACIB. 

CACIB - čekatelství na titul Mezinárodní šampion (Interšampion). Zadává se nejlepšímu psovi
i feně z konkurence výborných 1 ze tříd: mezitřída, otevřená, pracovní a šampiónů na mezinárodní výstavě.

res. CACIB - rezervní čekatelství na titul Mezinárodní šampion (Interšampion). Zadává se druhému nejlepšímu psovi i feně, do této soutěže postupují: výborný 2 ze třídy, kde byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd na mezinárodní výstavě.


Tituly nejlepších jedinců výstavy 


BOJ - nejlepší mladý plemene

 • zadává se feně nebo psovi z konkurence mladých jedinců plemene, kteří obdrželi CAJC
 • na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních

BOS - nejlepší z opačného pohlaví - titul platný od 1/2013

 • do soutěže nastupují fena a pes s titulem CAJC, fena a pes ze třídy veteránů
   s oceněním V1  a podle typu výstavy nejlepší jedinci z dospělých tříd
  (např. CACIB, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy) opačného pohlaví, než který získal titul BOB.
 • od roku 2020 po novelizaci výstavního řádu postupuje do soutěže i výborný 1 z třídy čestné na klubových a speciálních výstavách.
 • na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních se zadáváním CAC.

BOV - nejlepší veterán plemene

 • postupují nejlepší jedinci z konkurence všech veteránů plemene, kteří obdrželi V1
 • na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních se zadáváním CAC.

BOB - vítěz plemene 

 • do soutěže nastupují fena a pes s titulem CAJC, fena a pes ze třídy veteránů
  s oceněním V1 . Podle typu výstavy nejlepší jedinci z dospělých tříd
  (např. CACIB, Národní vítěz, Vítěz speciállní výstavy). 
 • od roku 2020 po novelizaci výstavního řádu postupuje do soutěže i výborný 1 z třídy čestné na klubových a speciálních výstavách.
 • na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních se zadáváním CAC.

JBIG - juniorský vítěz skupiny FCI I - X. a skupiny národních neuznaných plemen

 • do odpoledního finále postupují nejlepší psi a feny s titulem BOJ
 • na výstavách národních a mezinárodních

BIG - vítěz skupiny FCI I - X. a skupiny národních neuznaných plemen

 • do odpoledního finále postupují nejlepší psi a feny s titulem BOB
 • na výstavách národních a mezinárodních

JBOD - juniorský vítěz dne

 • do odpoledního finále postupují psi a feny s titulem JBIG
 • na výstavách národních a mezinárodních

BOD - vítěz dne

 • do odpoledního finále postupují psi a feny s titulem BIG
 • na výstavách národních a mezinárodních
JBIS - juniorský vítěz výstavy

 • do odpoledního finále postupují psi a feny s titulem JBOD
 • na výstavách národních a mezinárodních

BIS - vítěz výstavy

 • do odpoledního finále postupují psi a feny s titulem BOD
 • na výstavách národních a mezinárodních

Národní vítěz (NV)
 • nejlepší pes i fena z konkurence výborných 1, CAC
 • postup ze třídy mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů
 • na národní výstavě

Klubový vítěz (KV) | platnost od 1/2020 - Klubový vítěz mladých | Klubový vítěz veteránů
 • nejlepší pes i fena z konkurence výborných 1, CAC | pes i fena CAJC | pes i fena veteráni V1
 • postup ze třídy mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů | ze třídy mladých | ze třídy veteránů
 • podmínky pro udělení plně v kompetenci příslušného chovatelského klubu
 • na klubové výstavě plemene

Vítěz speciální výstavy (VSV)
 • nejlepší pes i fena z konkurence výborných 1, CAC
 • postup ze třídy mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů
 • na speciální výstavě plemene
Vítěz speciální výstavy mladých - platnost od 1/2020
 • nejlepší pes i fena z konkurence výborných 1, CAJC
 • postup ze třídy mladých
 • na speciální výstavě plemene
Vítěz speciální výstavy veteránů - platnost od 1/2020
 • nejlepší pes i fena z konkurence výborných 1
 • postup ze třídy veteránů
 • na speciální výstavě plemene

Vítěz třídy (VT)

 • udělení titulu podmíněno známkou výborný 1
 • lze získat ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů, veteránů
 • na výstavách oblastních a krajských

Oblastní vítěz (OV)

 • nejlepší pes i fena z konkurence vítězů tříd
 • postup ze tříd mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů
 • na oblastní výstavě

Krajský vítěz (KV)

 • nejlepší pes i fena z konkurence vítězů tříd
 • postup ze tříd mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů
 • na krajské výstavě

Evropský vítěz

 • nejlepší pes i fena navrženi na titul CACIB
 • postup ze tříd mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů
 • na evropské výstavě

Světový vítěz

 • nejlepší pes i fena navrženi na titul CACIB
 • postup ze tříd mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů
 • na světové výstavě