VÝSTAVNÍ TŘÍDY

Třída štěňat  4 - 6 měsíců.

Třída dorostu 6 - 9 měsíců.

Třída mladých 9 - 18 měsíců.

Mezitřída 15 - 24 měsíc. 

Třída otevřená od 15 měsíců neomezeně.

Třída šampionů od 15 měsíců, otevíraná pouze na mezinárodních výstavách. Vstup do třídy opravňuje diplomem potvrzený mezinárodní či národní šampionát. Dokládá se kopie v přihlášce.

Třída vítězů od 15 měsíců, mimo mezinárodní výstavy může být otevřena místo třídy šampionů. Přístupná pro psy s uznaným Mezinárodním či Národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, titulem Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze či Světového vítěze. Do přihlášky potřeba doložit kopii získaného titulu.

Třída pracovní od 15 měsíců, nutno doložit pracovní certifikát, u appenzellského salašnického psa min. vykonaná zkouška ZM nebo vyšší zkouška. Na mezinárodních výstavách je třída nepřístupná. Plemeno není oficiálně řazeno mezi pracovní, i přesto má možnost soutěžit ve třídě pracovní na národních a klubových výstavách.

Třída čestná od 15 měsíců, může být otevřena na všech typech výstav, bez nároku na titul CAC. Přístupná pro psy s uznaným Mezinárodním či Národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze nebo Světového vítěze. Dokládá se do přihlášky kopie získaného titulu.

Třída veteránů od 8 let neomezeně.

Třída mimo konkurenci od 15 měsíců, bez nároku na klasifikaci. Rozhodčí vypracuje výstavní posudek a stanoví pořadí. Může být otevřena na klubových a speciálních výstavách.


KLASIFIKACE


Třída štěňat a dorostu:
  • velmi nadějný (VN), nadějný (N)

Třída mladých a třídy od 15 měsíců výš: 

  • výborný (V), velmi dobrý (VD) , dobrý (D), dostatečný (dost)

Známky VN, N, V, VD se zadávají s pořadím 1-4, dále bez pořadí. Pro všechny třídy platí,
že může být pes rozhodčím diskvalifikovaný či neposouzený.