ZKUŠEBNÍ ŘÁDY SPORTOVNÍ KYNOLOGIE

Označení oddílu: A - stopa, B - poslušnost, C - obrana, D - speciální cviky

MEZINÁRODNÍ ZKUŠEBNÍ ŘÁD IGP (platný od 1. 1. 2019)

Zkoušky dle MZŘ:

BH - VT - zk. doprovodného psa (B, D)

AD - vytrvalostní zkouška (D)

IBGH 1 - 3 - zkouška poslušnosti (B)

FPr 1 - 3 - zkouška stopařská (A - IGP)

StPr 1 - 3 - zk. vyhledávání předmětů

IFH - V - zkouška stopařská (A)

IFH 1-2 - zkouška stopařšká (A)

IGP - FH - zkouška stopařská (A)

UPr 1 - 3 - zkouška poslušnosti (B - IGP)

SPr 1 - 3 - zkouška obranářská (C - IGP)

GPr 1 - 3 - zk. prac. upotřebit. (B, C - IGP)

IGP - ZTP - zk. chov. způsobil. (A, B, C) 

IGP - V - předzkouška IGP (A, B, C)

IGP 1 - 3 - zk. pro pracovní psy (A, B, C)

Appenzellka Abora 2 kg aport
Appenzellka Abora 2 kg aport

NÁRODNÍ ZKUŠEBNÍ ŘÁD

Zkoušky dle NZŘ: 

ZZO - zk. základní ovladatelnosti (B, D)

ZZO 1 - 3 -  zkouška poslušnosti (B - ZVV)

ZM - zk. základního minima (A, B, C)

ZVV 1 - 3 - zk. všestrann. výcviku (A, B, C)

ZPS 1 -2 - zkouška psa stopaře (A, B)

ZPO 1 - 2 - zkouška psa obranáře (B, C)

ZMMP - zk. zákl. min. mal. plem. (A, B, D)

ZMP 1 - 3 - zk. malých plemen (A, B, D)

ZMPO - zk. mal. plem. psa obranáře (B, D)

Appenzellka aport přes áčko
Appenzellka aport přes áčko

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČESKÉ REPUBLIKY 

Zkoušky dle KJ ČR Brno:

ZOP - zkouška ovladatelnosti psa (B, D)

ZPU 1  - zk. prac. upotřebitelnosti (B, D)

ZPU 2 - zk. prac. upotřebitel. (A, B, C)

ZPU - S - zk. pracovní upotřebitelnosti - speciál (A, B, D)

Appenzellka hlídačka v tréninku
Appenzellka hlídačka v tréninku
Appenzellka hlídačka v akci
Appenzellka hlídačka v akci
Aplí parťáctví
Aplí parťáctví