ŠAMPIONÁTY

Představuji vám šampionáty pro plemeno APZ v České republice.

VÝJIMKA PRO ROK 2021:

Z důvodu omezení mimořádnými protikoronavirovými předpisy P ČMKU projednalo prodloužení výjimky z řádu pro Českého šampiona, Šampiona ČMKU a Junioršampiona. 


P ČMKU schvaluje výjimky pro udělení těchto titulů do 31.12.2021 Český šampion, Šampion ČMKU: pro udělení titulu je možné použít pouze 1 CAC z mezinárodní výstavy namísto předepsaných dvou. Titul může být udělen i na základě čekatelství udělených v 1 výstavní sezóně 2021. Ostatní podmínky (počet dalších CAC, rozhodčích) musí být dodrženy. Výjimka platí pro žádosti podané do 31.12.2021. 

Výjimka neplatí pro plemeno italský corso pes, který má podmínky Českého šampiona stanovené valnou hromadou ČMKU. 


Český junior šampion: pro udělení titulu lze použít 1 CAC získaný do 30 měsíců věku jedince při splnění této podmínky do 31.12.2021. Ostatní podmínky (počet dalších CAJC, rozhodčích) musí být dodrženy. 

Český veterán šampion - titul je možné udělit na základě 2x V1, z toho 1x z MVP. Ostatní podmínky musí být dodrženy. Výjimka platí pro žádosti podané do 31.12.2021 Ustanovení uvedená kurzívou jsou nově schválená od 13.5.2021

(výstavní sezóna = kalendářní rok)

DOSAVADNÍ PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ TITULŮ

ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION

Podmínky pro udělení titulu: 

 • věk od 9 do 24 měsíců, získání 3x CAJC nebo 2x CAJC + 1x CAC
 • 2x CAJC musí být získaný ve třídě mladých od 9 do 18 měsíců
 • 1x CAC lze získat v mezitřídě do 24 měsíců
 • minimálně od dvou různých rozhodčích

ČESKÝ ŠAMPION

Podmínky pro udělení titulu:

věk od 15 měsíců, získání 4x CAC minimálně během dvou výstavních sezón, 

(výstavní sezóna = kalendářní rok)
 • titul CAC 2x z mezinárodní výstavy, minimálně od dvou různých rozhodčích
 • pokud získá na výstavě CAC jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion,
  přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel res. CAC. 
 • Ověření je možné na sekretariátu ČMKU.

ČESKÝ GRAND ŠAMPION

Podmínky pro udělení titulu:

 • držitel titulu Český šampion
 • získání 3x CAC ze třídy šampionu nebo vítězů, 
 • titul CAC 1x z mezinárodní výstavy, minimálně od dvou různých rozhodčích

ŠAMPION ČMKU

Podmínky pro udělení titulu:

 • získání 4x CAC ČMKU minimálně během dvou výstavních sezón
 • titul CAC ČMKU 2x z mezinárodní výstavy, minimálně od dvou různých rozhodčích

ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION

Podmínky pro udělení titulu:

 • věk od 8 let
 • získání 3x ocenění Výborný 1
 • V1 1x z mezinárodní výstavy, minimálně od dvou různých rozhodčích

MEZINÁRODNÍ ŠAMPION (INTERŠAMPION)

Podmínky pro udělení titulu:

 • získání 4x CACIB na mezinárodní výstavě 
 • titul CACIB 3x z jiného státu, minimálně od tří různých rozhodčích
 • mezi prvním a posledním čekatelstvím musí být rok a den
 • pokud získá na výstavě CACIB jedinec, který už má potvrzený titul Mezinárodní šampion, přizná se CACIB jedinci ve stejné třídě, který obdržel res. CACIB. 
 • Ověření je možné na sekretariátu ČMKU.