ŠAMPIONÁTY

Představuji vám šampionáty pro plemeno APZ v České republice.

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ TITULŮ

ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION

Podmínky pro udělení titulu: 

 • věk od 9 do 24 měsíců, získání 3x CAJC nebo 2x CAJC + 1x CAC
 • 2x CAJC musí být získaný ve třídě mladých od 9 do 18 měsíců
 • 1x CAC lze získat v mezitřídě do 24 měsíců
 • minimálně od dvou různých rozhodčích

ČESKÝ ŠAMPION

Podmínky pro udělení titulu:

věk od 15 měsíců, získání 4x CAC minimálně během dvou výstavních sezón, 

(výstavní sezóna = kalendářní rok)
 • titul CAC 2x z mezinárodní výstavy, minimálně od dvou různých rozhodčích
 • pokud získá na výstavě CAC jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion,
  přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel res. CAC
 • ověření je možné na sekretariátu ČMKU

ČESKÝ GRAND ŠAMPION

Podmínky pro udělení titulu:

 • držitel titulu Český šampion
 • získání 3x CAC ze třídy šampionu nebo vítězů, 
 • titul CAC 1x z mezinárodní výstavy, minimálně od dvou různých rozhodčích

ŠAMPION ČMKU

Podmínky pro udělení titulu:

 • získání 4x CAC ČMKU minimálně během dvou výstavních sezón
 • CAC ČMKU automaticky získává nejlepší dospělý pes a fena plemene tj.
  Národní vítěz (na národní výstavě) a CACIB (na mezinárodní výstavě) 
 • titul CAC ČMKU 2x z mezinárodní výstavy, minimálně od dvou různých rozhodčích

ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION

Podmínky pro udělení titulu:

 • věk od 8 let
 • získání 3x ocenění Výborný 1
 • V1 1x z mezinárodní výstavy, minimálně od dvou různých rozhodčích

MEZINÁRODNÍ ŠAMPION (C.I.B.)

Podmínky pro udělení titulu:

 • získání 4x CACIB na mezinárodní výstavě 
 • titul CACIB 3x z jiného státu, minimálně od tří různých rozhodčích
 • mezi prvním a posledním čekatelstvím musí být rok a den
 • pokud získá na výstavě CACIB jedinec, který už má potvrzený titul Mezinárodní šampion, přizná se CACIB jedinci ve stejné třídě, který obdržel res. CACIB 
 • ověření je možné na sekretariátu ČMKU

Tituly s platností od 1. 8. 2022

MEZINÁRODNÍ ŠAMPION MLADÝCH (C.I.B.-J)

Podmínky pro udělení titulu:

 • získání ocenění 3x Výborný 1 na mezinárodní výstavě ve třídě mladých
 • V1 3x z jiného státu, minimálně od tří různých rozhodčích
 • ověření je možné na sekretariátu ČMKU

MEZINÁRODNÍ ŠAMPION VETERÁNŮ (C.I.B.-V)

Podmínky pro udělení titulu:

 • získání ocenění 3x Výborný 1 na mezinárodní výstavě ve třídě veteránů
 • V1 3x z jiného státu, minimálně od tří různých rozhodčích
 • ověření je možné na sekretariátu ČMKU