Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.

V souladu s tím dále Obecné nařízení rozvíjí a posiluje práva lidí dotčených zpracováním, v obou složkách: mít (získávat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a proč, domáhat se dodržování pravidel, včetně nápravy stavu. GDPR klade systematicky důraz na vymahatelnost práv lidí a povinností správců (odpovědných za zpracování).

Totožnost a kontaktní údaje správce
Veronika Ševčíková, Na Vyhlídce 653, 679 02 Rájec-Jestřebí, IČO 07027087, www.czechtricolor.cz 
telefon: 731111665, e-mail: apz@czechtricolor.cz

Jaké jsou důvody zpracování osobních údajů?
Hlavním důvodem pro zpracování osobních údajů je poskytování našich služeb (osobní konzultace, individuální výcvik a výcviková setkání) a všech souvisejících  záležitostí.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Klient poskytuje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mail a telefonní číslo.

Jaký je právní základ zpracování osobních údajů?
Oprávněný zájem správce na vyřizování rezervací/objednávek/služeb klientů. Souhlas můžete kdykoli odvolat a my přestaneme se zpracováním, které je na něm založeno. Odvolání souhlasu ale nemá vliv na již provedené zpracování. Pokud je zpracování založené na oprávněných zájmech, máte právo proti takovému zpracování podat námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Naší povinností je zhodnotit, zda jsou na naší straně dostatečné důvody pro pokračování ve zpracování, a informovat vás o tom.

K čemu slouží poskytnutí osobních údajů?
Pro vyřízení rezervace/objednávky/služby. Klientům nejsou zasílány žádné newslettery, reklamní sdělení ani jiné nevyžádané nabídky.

Komu můžeme údaje předat a kde mohou být vaše údaje zpracovávány?
Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Slouží k realizaci rezervace/objednávky, včetně nezbytných účetních operací a pro komunikaci s vámi. Data nejsou poskytována třetím stranám.

Jak dlouho máme údaje u sebe?
Osobní údaje zpracováváme po dobu poskytování služby, při vyřizování rezervace/objednávky a po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.

Jaká jsou vaše práva?
Můžete nás požádat o informace o zpracování osobních údajů, o opravu nepřesných osobních údajů, o výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech, máte právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na uplatnění námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu. Máte právo při domnívání se, že správce nakládá s vašimi osobními údaji neoprávněně, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontakty pro žádosti a dotazy týkající se osobních údajů jsou uvedeny výše jako kontaktní údaje správce.