SPORTY A AKTIVITY APZ

Na článku zatím ještě pracujeme...:-)

Dovolte mi představit různé sporty a aktivity, kterým se věnovali, věnují a mohou věnovat majitelé plemene appenzellský salašnický pes v naší republice a dosáhnout zasloužených úspěchů!

AGILITY

V agility se appenzell výborně vyžije, zaměstnáte mu tím hlavu a vybije se i fyzicky. I bláznivý aplík může v tomto sportu opravdu zazářit. Stačí jen důslednost psovoda a pravidelný trénink, tedy mít čas. V naší republice lze vidět appenzella při oficiálních závodech agility jen velmi zřídka, což je nesmírná škoda, protože v alpských zemích je častým agilitním plemenem. I když nepomýšlíte na závodní kariéru, váš aplík bude s touto sportovní aktivitou opravdu šťastný. Nejúspěšnější fenou u nás je Atacama Queen Elsa, která dosáhla v roce 2013 elitní kategorie A3 a zúčastnila se Mistrovství České republiky, kde se stali druhými vícemistry v družstvech. Atacama získala 10. místo jako jednotlivec z přibližně 220 soutěžících.

COURSING

Je sport založený na loveckém pudu psů. Cílem psa je ulovit kořist (návnadu - většinou v podobě střapce z igelitových sáčků), která je tažená navijákem. Závody probíhají ve volném terénu. Závodí se v párech, proto je tento sport vhodný pro nekonfliktní jedince avšak s chutí zvítězit. Pro bezpečnost psi běží s náhubky. Rozhodčí při závodě hodnotí obratnost, rychlost, vytrvalost, sledování a úsilí psa dosáhnout kořišti. I pro majitele, kteří nemají závodní ambice, je tento sport skvělým vybitím psí energie po stránce fyzické i psychické. Je nutná i dobrá odvolatelnost psa. Coursing v naší zemi zkusilo pár aplíků, zatím však bez mimořádných úspěchů.  

DOGDANCING

Dogdancing, neboli tanec se psem, spočívá v synchronizované práci psa a psovoda, kteří cvičí na hudbu po určitý časový interval. Dvojice má předepsané cviky, které musí, co se estetické stránky týká, splnit co nejpřesněji, v co největším souladu s hudbou a v časovém limitu. Ačkoliv se může zdát tanec se psem na první pohled ne příliš obtížný, rozhodně je to náročná disciplína. Pes musí umět spoustu triků, které v tomto sportu využije. Je vyžadována také pohotovost v myšlení tancujícího psa i psovoda, aby dvojice mohla výborně spolupracovat. V naší zemi je dogdancing téměř aplíky nezastoupený, jistě by se našlo mnoho vynikajících tanečníků! První úspěšnou fenou v České republice se stala Assiniboya Queen Elsa, která splnila v roce 2013 zkoušku DwD1 a v roce 2014 další dvě zkoušky F1 a MD1.

DOGFRISBEE

Pokud bude mít aplík dobrý trénink a schopného páníčka hodit mu disk dostatečně daleko, určitě se může prosadit i vůči rychlejším a hbitějším plemenům. Rozhodně tento sport bude patřit mezi jeho oblíbené, jelikož je velmi akční, stejně jako je právě aplík sám. Pokud nemáte závodní ambice, i házení disků jen tak pro zábavu je výbornou aktivitou, kterou lze vybít aplíkovu energii. V naší republice se tomuto sportu v letech x věnovala Dasha vom Pirnikhof a Babel Dakam, které se zúčastnily oficiálních závodů. Úspěchu dosáhla opět Atacama Queen Elsa, která v roce 2012 vyhrála 3. místo v kategorii Freestyle starters! Možná ještě nějaký aplík u nás vynikne?

DOGTREKKING

Je vytrvalostní sport, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu. Akce, které jsou obvykle pořádány na sto a více kilometrů, se označují jako long. Za nejkratší lze považovat podnik na osmdesát kilometrů. Etapový dogtrekking, kde je doporučená délka etapy minimálně čtyřicet kilometrů, se označuje jako mid. Tato aktivita je pro appenzella jednou z dalších možností vybití jeho temperamentu, při kterém je nesmírně šťastný. Malou nevýhodou je pro něj omezení vyžadující být stále připoután na šnůře nebo vodítku po celou dobu závodu. Nejúspěšnější appenzell u nás byl v letech 2006 až 2009 Arthemon Šťastná Berjankakterý se umístil v závodech v Mistrovství světa v zimním DT - 42 km - 1. místo v kategorii DTW. Tour de Beskydy 170 km za pět dní - 3. místo v kategorii.

FLYBALL

Je to rychlý, dynamický psí sport pro temperamentí aportéry, mezi které aplík patří. Appenzell má většinou dobře vyvinutý kořistnický pud, ovšem je potřeba jej v něm dále rozvíjet již od štěněte. Rád rychle běhá, skáče a jakou soutěživý typ chce být u všeho rozhodně první. Flyball je velmi adrenalinový sport, jak pro psa, tak pro páníčka. Proto k němu nezbytně patří poslušnost a důvěrný vztah psovoda se psem. Aplík mající v povaze soutěživost umí do sportu dát srdíčko, i když ho na konci turnaje mohou opouštět síly. Průkopníkem flyballu byl v České republice aplík Apollo z Tichého údolí, který běhal v roce 2002 za družstvo Hop Trop Prague. Od roku 2008 prezentoval družstvo The Rebels na prvním Mistrovství Evropy pořádaném v Mladé Boleslavi, s ním také závodla fenka Alexandra Šťastná Berjanka za družstvo Hop Trop Panters a Ave Viktoria Šťastná Berjanka za družstvo Alea XXXL. Alexandra se dále úspěšně zúčastnila jako jediná zástupkyně appenzellů na celém Mistrovství Evropy v Belgii v roce 2009 na 2. místě ve své divizi a v roce 2010 na 3. místě ve své divizi. Poté na Mistrovství Evropy v Německu v roce 2011 na 4. místě ve své divizi, kde bylo přibližně 108 družstev. Alexandra Šťastná Berjanka se díky svým vítězstvím ve flyballu stala nejúspěšnější fenou v České republice. V letech 2008, 2010, 2011 vyhráli ve druhé divizi s družstvem Hop Trop Panters pohár Purina Proplan Cup.

NOSEWORK

Nosework "práce nosem" vychází z nejpřirozenějších schopností všech psů - čichu. Jde o vyhledávání specifického pachu v různých prostředích. První akce v tomto novodobém sportu byly v naší republice započaty v roce 2014. Pro appenzellského salašnického psa je tento druh práce nejen fyzickou zábavou, ale také psychickým zaměstnáním, kdy se musí umět zklidnit, soustředit na práci, vnímat svého psovoda a spolupracovat. Jednotlivé směry noseworku obsahují vyhledávání v přírodních terénech, prohledávání prostor, v kterých se nachází věci ponechané člověkem (může se jednat o vybavené místnosti, stodoly, skládky, skladiště, parkoviště, zříceniny hradů, náměstí, ulice...), vyhledávání ve vodě a pod vodou, rozlišování v řadách předmětů a osob. Prvním a prozatím jediným appenzellem v naší České republice, který složil čtyři základní úrovně během let 2016 -2017 se stala fenka Caramel Bonbon Tail Twisted, která tímto splnila podmínky pro udělení titulu Master of Nosework za rok 2017. 

OBEDIENCE

V obedienci je kladen zvláštní důraz na vzájemný vztah mezi psem a psovodem a na schopnost psa pracovat ve vzdálenosti od psovoda. Jde o dokonalou poslušnost. Aplík, který má chuť pracovat a dokáže se naučit plnému soustředění na svého pána může předvést výborné výkony. Jako první fenka v naší České republice složila zkoušku OB1 fena Corri od Hadovky v roce 2018. Věřím, že i v této sportovní kategorii najdou majitelé aplíků zálibu a zazáří další pracovití jedinci.

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE

Aplík bývá většinou "hrr" do práce, ale pokud se naučí sebeovládání, soustředění a trpělivosti, dá se s ním výborně pracovat. Je velmi snaživý, občas u výcviku přemýšlí víc, než je potřeba, čímž donutí i vás myslet, jak být chytřejší. Pokud jeho specifické povaze porozumíte, předvede vám aplík výborné výkony zasluhující obdiv nejen v poslušnosti, ale také i ve stopování a obranách. Zde se projevuje všestrannost plemene. Ve sportovní kynologii se v České republice pracuje dle zkušebních řádů: Kynologická jednota Brno, Národní řád a Mezinárodní řád, který býval dlouhé roky značen zkratkou IPO, od roku 2019 je platný nový mezinárodní řád s názvem IPG. Z naší České republiky dosáhla Abora z Velkého Újezda jako první fena na světě v roce 2014 světového úspěchu, kdy složila mezinárodní vrcholovou zkoušku pro pracovní psy IPO 3. Celkem složila Abora 19 zkoušek ve sportovní kynologii. Druhou fenkou u nás, která složila v roce 2014 zkoušku IPO 1 se stala Christina Šťastná Berjanka a úspěšně splnila 9 zkoušek. V národním řádu složila roku 2018 Corri od Hadovky zkoušku poslušnosti ZZO 3, má 7 zkoušek ve sportovní kynologii.

PASENÍ

Appenzell je pes honácký. Nahánění stáda (projevující se napřídklad obíháním skupiny lidí, snaha přinutit odběhnuvšího člověka k návratu zpět ke skupině apod.) má v krvi více než co jiného. Někteří majitelé v naší republice využívají této jeho vlastnosti při práci na farmě. Sportovnímu pasení se v naší republice v současné době, ani v minulosti (plemeno appenzellský salašnikcý pes bylo do ČR dovezeno v roce 1997, první vrhy odchovány v roce 2000), nevěnuje žádný appenzell, ale již několik psů má složenou zkoušku vloh ovčáckého psa. Budoucí naděje, že i v pasení se prosadí některý aplík, budou-li jeho vlohy nadále rozvíjeny tréninky, tu tedy je.

CANISTERAPIE

Canisterapie je léčba lidské duše psí láskou. Pro tuto práci se tedy hodí appenzell s klidnější povahou, který nepřemýšlí moc zbrkle a dokáže se vcítit do nemocných osob. V naší republice složil canisterapeutickou zkoušku Amiro vom Höfli v roce x. Amirův syn Felini Brown vom Pirnikof zdědil po tatínkovi vlohy a ve své rodině se věnuje pod odborným vedením práci s autistou. Canisterapeutické vstupní testy absolvoval jako zástupce plemene Camaro Zahrada snů v roce x.  Pro svůj větší temperament se tomuto směru věnují aplíci spíš výjimečně. 

TREIBBALL 

Jedná se o nový sport, kde se jedná o tzv. pasení gymnastického míče, což je pro mnoho nejen pasteveckých plemen ohromnou zábavou. Boduje se spolupráce psovoda se psem. Treibbal je oproti jiným sportům nenáročný na pohybový aparát, a proto je vhodný pro většinu psů. Appenzell by se i zde mohl uplatnit a mít vynikající výsledky. 

VYSTAVOVÁNÍ 

Předvádění psů na výstavě se sice na první pohled nezdá být zrovna sportovním výkonem, ale první zdání může klamat. Výstava psů je psí obdobou volby lidské miss - posuzuje se zejména elegance v pohybu, krása v postoji, souhra s psovodem a soulad s předepsaným standardem plemene. Na posouzení toho všeho má rozhodčí obvykle jen pár minut. Appenzell, původně pracující u stáda, má být dobře osvalený, jeho projev je živý a energický. Rozhodčí při posuzování prohlíží zuby psa a má právo si psa i důkladně osahat a prohmatat, což si pes musí nechat líbit bez projevu agrese či bázlivosti. Zde se projevuje povaha psa a jeho socializace. Appenzell má vrozenou nedůvěřivost vůči cizím lidem, a takové zacházení mu může být nepříjemné. Proto je důkladná příprava na výstavu potřebná, zejména pokud má přinést odměnu v podobě krásného ocenění a titulů. Prvního velké úspěchu v naší republice dosáhla Zafira from Balihara ranch, která vyhrála v roce 2006 třídu šampionek na světové výstavě v Poznani. Mimořádného úspěchu dosáhla v roce 2011 fena Beatrix Šťastná Berjanka, jako první v historii České republiky vyhrála klubovou výstavu Klubu švýcarských salašnických psů, kde porazila nejkrásnější představitele dalších tří plemen salašnických psů. Tento obrovský úspěch zažil v roce 2014 také Arthemon Šťastná Berjanka, který se stal nejlepším psem ze všech plemen salašníků a vyhrál klubovou výstavu dokonce již jako veterán. Světového úspěchu dosáhla v roce 2012 fena Dasha vom Pirnikhof, která vyhrála třídu šampionek na světové výstavě v Salzburgu v konkurenci dalších zahraničních krásek. Tento úžasný úspěch zopakovala v roce 2017 fena Anděla Budysaur, která s přehledem zvítěžila ve třídě šampionek na světové výstavě v Lipsku také v silné konkurenci šampionek ze zahraničí. Appenzell Blackberry Pink Justice získal za svůj úspěšný výstavní rok jako první v historii naší země v soutěži Pes roku 2018, kterou pořádá Českomoravská kynologická unie, 3. místo v celé II. FCI skupině.

ZÁCHRANÁŘSKÁ KYNOLOGIE

Královskou disciplínou záchranářského výcviku je vyhledávání osob v sutinách, kde se pes snaží pomocí především čichu lokalizovat polohu zavalených osob. Dále psi pracují v tzv. plošném hledání, kde hledají lidi v přírodním terénu. Štěkotem poté oznamují naleznutí pohřešované osoby. To je pro aplíky ideální možnost vyžití, kde mohou uplatnit svoje přirozené schopnosti.
Dalším odvětvím je práce v lavinách a zimním terénu. Zachránářská kynologie je opravdu rozmanitá. Nabízí záchranné stopování a také vodní záchranařinu, kde psí milovníci vody zachraňují tonoucí a hledají těla utonulých. V těchto náročných požadavcích se musí psovod neustále vzdělávat, tak aby svoje a psí schopnosti dokázal využít i v praxi, kde jde o životy lidí. Což musí být na psychiku dvojice náročné, a proto jsou žádoucí vyrovnané povahy. Pokud se psovod necítí na tvrdou realitu, může se věnovat tomuto výcviku pouze sportovně pro zábavu, kdy zažije určitý adrenalin a má možnost skládat i zkoušky. Je svkělé, že i přesto získá cenné znalosti. V záchranářském výcviku se využívají psovi přirozené schopnosti a odvaha celého týmu.
V naší České republice se záchranářství věnuje na úrovni xxx Corri od Hadovky a má složeno...xx...

Stále se nabízí ještě další sportovní odvětví, ve kterých by aplík mohl vyniknout, např.: 

  • Bikejöring
  • Canicross
  • Mondioring
  • Služební kynologie

Stačí se rozhodnout, začít a vyzkoušet, jak vám vybraný sport s aplíkem půjde. Appenzellský salašnický pes s radostí ocení všechny činnosti, které budou pro vás dva skutečnou zábavou!