SPORTY A AKTIVITY APZ

28.11.2019

Dovolte mi představit různé sporty a aktivity, kterým se věnovali, věnují a mohou věnovat majitelé plemene appenzellský salašnický pes v naší České republice a dosáhnout zasloužených úspěchů!

Appenzellský salašnický pes
Appenzellský salašnický pes

AGILITY

V agility se appenzell výborně vyžije, zaměstnáte mu tím hlavu a vybije se i fyzicky. I bláznivý aplík raplík může v tomto sportu opravdu zazářit. Je potřeba správná socializace, důslednost psovoda a pravidelný trénink. I když nepomýšlíte na závodní kariéru, váš aplík bude s touto sportovní aktivitou opravdu šťastný. 

Nejúspěšnější fenou u nás se stala Atacama Queen Elsa, která dosáhla v roce 2013 elitní kategorie A3 a ve stejném roce se zúčastnila Mistrovství České republiky, kde se stala se svým družstvem druhým vícemistrem. Atacama získala 10. místo jako jednotlivec z přibližně 220 soutěžících.

CANICROSS

Jedná se o sport, kde psovod běží se psem přírodním terénem. Pes má na sobě speciální tažný postroj připevněný k pásu psovoda. Je to pro dvojici fyzicky náročnější sport, a proto by aplík určitě neměl běhat tímto způsobem velké vzdálenosti dříve, než mu bude rok. 

V naší republice se této disciplíně věnovala Corri od Hadovky a využila své zkušenosti jako první reprezentantka plemene appenzellský salašnický pes i v závodech obsahujících náročné prvky, konkrétně: v roce 2018 soutěžila v kategorii Base v závodě Hard dog race. Je to extrémní překážkový závod, kde psovod musí se psem překonávat těžké překážky, bahno a vodu. Také soutěžila v roce  2016 v triatlonovém závodu s názvem Železný pes. Závod prověří fyzickou zdatnost a vzájemnou souhru mezi psem a jeho psovodem.

CANISTERAPIE

Canisterapie je léčba lidské duše psí láskou. Pro tuto práci se hodí appenzell s klidnější povahou, jenž nepřemýšlí moc zbrkle a dokáže se vcítit do pocitů nemocných osob. 

V České republice složil canisterapeutickou zkoušku Amiro vom Höfli v roce 2009. Amirův syn Felini Brown vom Pirnikof zdědil po tatínkovi vlohy a ve své rodině se věnuje pod odborným vedením práci s autistou. V roce 2012 absolvoval canisterapeutické vstupní testy jako další zástupce plemene Camaro Zahrada snů. Obecně se však tomuto směru pro svůj větší temperament věnují aplíci spíš výjimečně. 

COURSING

Coursing je sport založený na loveckém pudu psů. Cílem psa je ulovit kořist (návnadou je většinou střapec z igelitových sáčků), která je tažená navijákem. Závody probíhají ve volném přírodním terénu. Psi závodí v párech, proto je tento sport vhodný pro nekonfliktní jedince avšak s chutí zvítězit. Kvůli bezpečnosti psi běží s náhubky. Coursing je skvělým vybitím psí energie nejen po stránce fyzické, ale i psychické. I pro majitele, kteří nemají závodní ambice, je tento sport skvělým vybitím psí energie po stránce fyzické i psychické. Coursing v naší zemi zkusilo pár aplíků, zatím žádný nezískal licenci.

DOGDANCING

Dogdancing neboli tanec se psem spočívá v synchronizované práci psa a psovoda, kteří cvičí na hudbu po určitý časový interval. Dvojice má předepsané cviky, které musí, co se estetické stránky týká, splnit co nejpřesněji, v co největším souladu s hudbou a v časovém limitu. Pes se může naučit spoustu triků, které v tomto sportu využije. V naší zemi je dogdancing téměř aplíky nezastoupený, jistě by se našlo mnoho skvělých tanečníků! 

První úspěšnou fenou v České republice se stala Assiniboya Queen Elsa, která splnila v roce 2013 zkoušku DwD1 a v roce 2014 další dvě zkoušky F1 a MD1.

DOGFRISBEE

Při správném tréninku a schopnosti páníčka hodit aplíkovi disk dostatečně daleko se může dvojice prosadit i vůči rychlejším a hbitějším plemenům. Pokud nemáte závodní ambice, i házení disků jen tak pro zábavu je výbornou aktivitou, kterou lze vybít aplíkovu energii. Je dobré myslet na to, že během vývoje kostry do jednoho roku věku psa je potřeba určitá opatrnost při výskocích a doskocích. 

V naší republice se sportu v letech 2011 - 2012 věnovala Dasha vom Pirnikhof a Babel Dakam, které se zúčastnily několika oficiálních závodů. V roce 2012 vyhrála Atacama Queen Elsa 3. místo v kategorii Freestyle starters! 

DOG RACING

Dog Racing je sport lehce podobný chrtím dostihům s rozdílem, že se běhá krátká rovinná trať jak s překážkami, tak bez nich, a vícekrát po sobě. Pro tento sport potřebuje být appenzell dobře ovladatelný, správně socializovaný na psy i lidi, mít chuť závodit a vyhrávat. 

Průkopnicí se u nás stala fenka Anděla Budysaur, která trénovala od roku 2014 a splnila podmínky pro udělení licence. Pro soutěže Českého Dog Racing klubu a zapisování výsledků je podle pravidel potřeba vyběhat licenční průkaz. Fena Dancing Queen Elsa získala v roce 2016 tento průkaz jako první v České republice!

DOGTREKKING

Je vytrvalostní outdoorový sport, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu a rozvíjen orientační smysl psovoda. Po celou dobu závodu je podmínkou, aby byl psovod se psem spojen buď postrojem a vodítkem připnutým k bedernímu pásu, nebo vedl psa na vodítku. Tato aktivita je pro appenzella jednou z dalších možností vybití jeho temperamentu, kdy je šťastný. Nejúspěšnější appenzell u nás byl v letech 2006 až 2009 Arthemon Šťastná Berjanka, který vyhrál v závodě na mistrovství světa v zimním DT na 42 km v kategorii DTW úžasné 1. místo a v závodě Tour de Beskydy 170 km za pět dní 3. místo v kategorii.

FLYBALL

Je to rychlý, dynamický psí sport pro temperamentí aportéry, mezi které aplík patří. Appenzell má většinou dobře vyvinutý kořistnický pud, ovšem je potřeba jej v něm rozvíjet již od štěněte. Flyball je velmi adrenalinový sport jak pro psa, tak pro páníčka. Proto k němu nezbytně patří správná socializace, poslušnost a důvěrný vztah psovoda se psem. Aplík mající v povaze soutěživost umí do sportu dát srdíčko, i když ho na konci turnaje mohou opouštět síly. 

Průkopníkem ve flyballu byl v České republice Apollo z Tichého údolí, který závodil v roce 2006 za družstvo Hop Trop Sprinters, kdy se umístil na 3. místě ve své divizi na Mistrovství České republiky a ve stejném roce se zúčastnil i Mistrovství Evropy ve Francii. Od roku 2008 prezentoval družstvo The Rebels II. na prvním Mistrovství Evropy pořádaném v Mladé Boleslavi. S ním také závodila fenka Alexandra Šťastná Berjanka za družstvo Hop Trop Panters a Ave Viktoria Šťastná Berjanka za družstvo Alea XXXL. Alexandra se dále úspěšně zúčastnila jako jediná zástupkyně appenzellů na celém Mistrovství Evropy v Belgii v roce 2009 a umístila se na 2. místě ve své divizi a v roce 2010 na 3. místě ve své divizi. Také se zapsala na Mistrovství Evropy v Německu v roce 2011 na 4. místě ve své divizi, kde bylo přibližně 108 družstev. 

Alexandra Šťastná Berjanka se díky vítězstvím zapsala do historie jako nejúspěšnější fena ve flyballu v České republice. V letech 2008, 2010, 2011 vyhrála s družstvem Hop Trop Panters ve druhé divizi pohár Purina Proplan Cup.

NOSEWORK

Nosework - "práce nosem" - vychází z nejpřirozenějších schopností všech psů - čichu.
Jde o vyhledávání specifického pachu v různém prostředí. První akce v tomto novodobém sportu byly v naší republice započaty v roce 2014. Pro appenzellského salašnického psa je tento druh práce nejen fyzickou zábavou, ale také psychickým zaměstnáním, kdy se musí umět zklidnit, soustředit na práci, vnímat psovoda a spolupracovat. Jednotlivé směry noseworku obsahují vyhledávání v přírodních terénech, prohledávání prostor, v kterých se nachází věci ponechané člověkem (může se jednat o vybavené místnosti, stodoly, skládky, skladiště, parkoviště, náměstí, ulice...), vyhledávání ve vodě a pod vodou, dále rozlišování v řadách předmětů a osob. 

Prvním a prozatím jediným appenzellem v České republice, který složil čtyři základní úrovně během let 2016 -2017, se stala fenka Caramel Bonbon Tail Twisted, která tímto splnila podmínky pro udělení titulu Master of Nosework za rok 2017. 

OBEDIENCE

V obedienci je kladen zvláštní důraz na vzájemný vztah mezi psem a psovodem a na schopnost psa pracovat v určité vzdálenosti od psovoda. Jde o dokonalou poslušnost, kde každá sebemenší chyba stojí dvojici body. Appenzell, který má touhu pracovat a dokáže se naučit plnému soustředění na svého pána, může předvést výborné výkony. 

Prvím aplíkem v České republice se složenou zkouškou OB1 v roce 2018 je fena Corri od Hadovky. 

PASENÍ

Appenzell je pes honácký. Nahánění stáda (projevující se napřídklad obíháním skupiny lidí, snahou přinutit odběhnuvšího člověka k návratu zpět ke skupině apod.) má v krvi více než cokoliv jiného. Někteří majitelé v naší zemi využívají této vlastnosti při práci na farmě. Sportovnímu pasení se u nás nevěnuje žádný appenzell, ale již několik psů má složenou zkoušku vloh ovčáckého psa. Naděje, že i v pasení se prosadí některý aplík, budou-li jeho vlohy v tréninku správně rozvíjeny, tu tedy je.

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE

Pro tento sport se aplík musí naučit sebeovládání, soustředění, trpělivosti a poté se stává spolehlivým pracantem. Rád někdy u výcviku přemýšlí víc, než je potřeba, čímž donutí i vás myslet, jak být chytřejší. Pokud jeho specifické povaze porozumíte, projeví své všestranné nadání a dokáže předvést výborné výkony zasluhující obdiv nejen v poslušnosti, ale také i v oddílu stopování a obran. Ve sportovní kynologii se v České republice skládají zkoušky podle zkušebních řádů: Kynologická jednota Brno, národní řád a mezinárodní řád, který býval dlouhé roky značen zkratkou IPO. Od roku 2019 vstoupil v platnost nový mezinárodní řád s názvem IGP. 

Světového úspěchu v roce 2014 dosáhla jako první fena z aplíků v České republice i na celém světě Abora z Velkého Újezda, kdy složila mezinárodní vrcholovou zkoušku pro pracovní psy IPO 3. Abora ráda s chutí pracovala, v jednotlivých zkouškách uspěla vždy na první pokus, složila celkem 19 zkoušek ze sportovní kynologie. V roce 2014 fenka Christina Šťastná Berjanka úspěšně vykonala zkoušku IPO 1 a složila ve sportovní kynologii celkem 9 zkoušek. Roku 2018 splnila Corri od Hadovky zkoušku ZZO 3 podle národního řádu a má v této sportovní kategorii celkem 7 zkoušek.

TREIBBALL 

Treibball je v naší zemi poměrně nový sport, jedná o tzv. "pasení" gymnastického míče. Což je pro mnoho nejen pasteveckých plemen ohromnou zábavou. Boduje se spolupráce psovoda se psem. Oproti jiným sportům je nenáročný na pohybový aparát, a proto je vhodný pro většinu psů. Appenzell by se i zde mohl uplatnit a mít vynikající výsledky. 

VYSTAVOVÁNÍ 

Předvádění psů na výstavě se na první pohled nezdá být zrovna sportovním výkonem, ale první zdání může klamat. Na výstavě psů se posuzuje elegance psa v pohybu, jeho krása v postoji, předvedení psovodem, celkové chování a soulad s předepsaným standardem plemene. Rozhodčí při posuzování prohlíží zuby psa, u samců varlata a má právo si celkově psa i osahat a prohmatat, což si aplík musí nechat líbit bez projevu agrese či bázlivosti. Zde se projevuje povaha psa, jeho socializace a příprava na výstavu. Appenzell má vrozenou nedůvěřivost vůči cizím lidem a dotyky rozhodčího, pokud není zvyklý, mu mohou být nepříjemné. Proto je příprava na výstavu nezbytná, zejména pokud má přinést odměnu v podobě ocenění a titulu. 

Prvního velké úspěchu za Českou republiku dosáhla Heidi from Balihara ranch v roce 2003, kdy získala na Evropské výstavě v Bratislavě titul Evropský vítěz. Úspěšně ji následovala fenka Zafira from Balihara ranch, která vyhrála v roce 2006 třídu šampionů v konkurenci tří zahraničních šampionek na světové výstavě v Poznani. 

Mimořádného úspěchu dosáhla v roce 2011 fena Beatrix Šťastná Berjanka, jež jako první v historii České republiky vyhrála Klubovou výstavu Klubu švýcarských salašnických psů v Zárybničné Lhotě u Tábora, kde porazila nejkrásnější představitele dalších tří plemen salašnických psů. Tento úspěch zažil v roce 2014 také Arthemon Šťastná Berjanka, který se stal nejlepším psem ze všech plemen salašníků a vyhrál Klubovou výstavu v Rožnově pod Radhoštěm dokonce již jako veterán. 

Dalšího úspěchu dosáhla fena Dasha vom Pirnikhof, která vyhrála třídu šampionů v konkurenci pěti zahraničních šampionek na Světové výstavě v Salzburgu v roce 2012. Tento úspěch zopakovala v roce 2017 fena Anděla Budysaur, která zvítěžila ve třídě šampionů v konkurenci pěti šampionek na Světové výstavě v Lipsku. 

Blackberry Pink Justice získal za svůj úspěšný výstavní rok jako první appenzell v historii naší země v soutěži Pes roku 2018, kterou pořádá Českomoravská kynologická unie, 3. místo v celé II. FCI skupině.

ZÁCHRANÁŘSKÁ KYNOLOGIE

Skládá se z odvětví: voda, sutiny, plocha a stopy. Ve vodě pracuje aplík většinou rád a učí se, jak zachraňovat lidi z vody. Tato činnost je sezónní. Dále se provádí vyhledávání osob v sutinách, kde se pes snaží pomocí čichu lokalizovat polohu osob. Nalezené místo ohlašuje většinou štěkotem až do příchodu posovoda. To je pro aplíky ideální možnost vyžití, kde mohou uplatnit svoje přirozené schopnosti. Na podobném principu psi pracují v tzv. plošném hledání, kde hledají osoby v přírodním terénu. Oproti sutinám nemusí zdolávat fyzicky náročné překážky na pohyb, ale musí pracovat v rozlehlém prostranství přírody. Psi se trénují také v lavinách. Zachránářská kynologie je opravdu rozmanitá. Vrcholem práce psa a posovoda jsou u nás atesty Ministerstva vnitra platné vždy po 2 roky,kdy může být dvojice vyslána do přímého zásahu v záchranné akci.

V naší republice byla první průkopnicí v roce 2006 fena Phira vom Brünggberg pracující především v sutinách. Fenka Corri od Hadovky jako první v historii složila mezinárodní zkoušky RH-WE v roce 2016, RH-TE v roce 2017, RH-TA v roce 2018. Na Slovensku trénuje jako první fenka aplíka Chelsea z Turčianskej záhrady a zabývá se výcvikem v oblasti sutin, plochy a lavin. 

Appenzellský salašnický pes je všestranné plemeno a může vyniknout i v dalších aktivitách, např.: bikejöring, mondioring či služební kynologie. Stačí se rozhodnout a vyzkoušet, jak vám vybraná činnost společně půjde. Appenzellský salašnický pes opravdu ocení všechny aktivity, které budou pro vás oba skutečnou zábavou!

Děkuji za spolupráci na článku všem majitelům zmíněných (R)aplíků. 

Veronika Hasová