VÝVOJOVÉ ETAPY CHOVÁNÍ PSŮ

16.07.2020
"Přejeme si, abyste nám rozuměli, vaši pejsci."
"Přejeme si, abyste nám rozuměli, vaši pejsci."

Představuji důležitá vývojová a kritická období od štěňat po dospívající psy. U každého plemene může být trošku časový rozdíl dle jeho psychického vývoje, ovšem je dobré vědět, že se střídají období senzitivní s odvahou. To je dobré mít na paměti.

Každý psovod by měl znát a respektovat vývojové stádium, ve kterém se jeho pes právě nachází. 

  • senzitivní období - zvýšená citlivost, strach
  • období zvýšené odvahy - vhodné k učení nových podnětů

Období odvahy a chuti zkoumat okolí začíná u štěněte již od 3. týdne a zvýšená odvaha nastává okolo 5. týdne a trvá většinou až do 8. týdne. V této době je důležité, aby se malé štěně setkávalo s mnoha novými podněty - lidé, děti, cizí psi, různé zvuky, aby si vtisklo pouze pozitivní vjemy. Chovatel by měl dbát opatrnosti, štěně by se mělo cítit bezpečně a nezískat špatné zážitky.

Dospívání je moc důležité, vše začíná od začátku.
Dospívání je moc důležité, vše začíná od začátku.

První období skutečného strachu přichází u štěněte mezi 9. - 11. týdnem. V této době není vhodné štěně vystavovat příliš mnoha novým podnětům. Štěně v 8. týdnu, které si přivezete domů, je potřeba zvykat především na domácí prostředí a členy rodiny. Není žádoucí štěně brát do ulic a vystavovat mnoha situacím najednou, kdy se může rozvinout strach a frustrace. Odběr štěněte je nejvhodnější mezi 7. - 8. týdnem a po 12. týdnu. Když si majitel přiveze štěně v době mezi 9. - 12. týdnem, měl by jej chovatel upozornit na probíhající senzitivní období. Štěně by nemělo být z neznalosti majitele v této době vystaveno přílišné zátěži v novém prostředí.

Druhé zvýšené období odvahy probíhá okolo 4. - 5. měsíce. Venkovní socializaci je vhodné započít od 3. - 6. měsíce věku, kdy je nutná maximální socializace na různé podněty, děje, cizí zvířata, lidi a prostředí. Tak, aby štěně mohlo zažít mnoho nových situací a zvykat si na ně. Opět v pozitivním duchu, štěně nemá získávat negativní zážitky. Učí se vám důvěřovat a vy jej učíte správnému chování. V období přibližně od 4 měsíců věku se projevuje i snížený pud sebezáchovy, kdy se štěně vydává bezhlavě do nebezpečných situací. Majitel musí dbát zvýšené opatrnosti. Toto období je důležité a klíčové ve vývoji psa.

Další citlivé období přichází přibližně mezi 7. - 10. měsícem věku, kdy je dospívající pes opět více vnímavý a rychleji se dostane do fáze strachu. Získané špatné vjemy si hlouběji zapamatuje. V tento čas je doporučené nepřidávat nové stresové zátěže, které by dorostenec musel prožívat. Stačí jen pokračovat v přiměřené socializaci a nevystavovat psa náhlým a většinou nečekaným negativním zážitkům. Psovod by měl být psu oporou a rozvíjet jejich vzájemný vztah založený na důvěře. Tohle období pak navazuje na další, kdy se dle toho pejsek více projevuje. 

Třetí citlivé a kritické období s projevy strachu se objevuje v období dospívání - pohlavní zralosti psa a souvisí s vyplavením pohlavních hormonů.

Fenky - mají spojeno s prvním háráním.

Psi - většinou v období mezi rokem až rokem a půl.

Psi začínají více hlídat svoje zdroje a projevovat se teritoriálně. Toto chování se může majitelům plést s "agresivitou", kdy mají najednou pocit, že jejich pes začal být reaktivní. Místo poskytnutí jistoty, učení správným reakcím a pocitu bezpečí, psovodi psy za toto chování pouze trestají nebo to neřeší. Nechají tak psa nevědomky v jeho pocitu bezmoci, a tím se dostávají do začarovaného kruhu. Pes postupně ztrácí důvěru ve svého pána a pán ve psa. Je důležité období dospívání respektovat a mít na mysli. Především samci si již začnou vybírat, ke kterému psu chtějí chovat sympatie. Není vhodné psa nutit s každým cizím psem na potkání do kontaktu. Avšak doporučením je zvykat psa na správnou komunikaci mezi bezproblémovými vyrovnanými jedinci, kteří mu mohou být správným příkladem. Není dobré se potkávat s "agresivními" psy, kteří o přátelství vůbec nestojí. Je vhodné psa naučit ignoraci a klidnému chování vůči cizím kolemjdoucím psům. Pokud ovšem vidíte, že druhá strana má zájem se potkat, kontakt se zdá bezpečný, setkání dopadne úspěšně, pes vám bude i příště důvěřovat. Získá určitou sebejistotu a pocit bezpečí, tím pádem nebude mít potřebu volit preventivní obranu ani útěk pro další setkávání. Je opravdu důležité mladým i dospělým psům dopřávat psí kamarády a kamarádky, se kterými je pro ně setkání vždy příjemné. Příležitostí může být mnoho, např. vycházky, cvičiště a různé další akce.

Závěrem, jestliže se jakkoliv obáváte projevu vlastního psa v jeho chování k vám nebo k jiným lidem, psům či zvířatům, vyhledejte včas pomoc, kdy se dá ledacos napravit. Správným pochopením chování vašeho psa se můžete vyhnout vzájemnému trápení. Snad všichni si přejí spokojený život se svým psem. :)

Veronika Hasová, vlastní text a zdroj: https://1url.cz/TMFcY