VÝVOJOVÉ ETAPY CHOVÁNÍ PSŮ

16.07.2020
"Přejeme si, abyste nám rozuměli, vaši pejsci."
"Přejeme si, abyste nám rozuměli, vaši pejsci."

Představuji důležitá vývojová a kritická období od štěňat po dospívající psy. U každého plemene může být trošku časový rozdíl dle jeho psychického vývoje, ovšem je dobré vědět, že se střídají období senzitivní s odvahou. To je dobré mít na paměti.

Každý psovod by měl znát a respektovat vývojové stádium, ve kterém se jeho pes právě nachází. 

  • senzitivní období - zvýšená citlivost, strach
  • období zvýšené odvahy - vhodné k učení nových podnětů

Období odvahy a chuti zkoumat okolí začíná u štěněte již od 3. týdne a zvýšená odvaha nastává okolo 5. týdne a trvá většinou až do 8. týdne. V této době je důležité, aby se malé štěně setkávalo s mnoha novými podněty - lidé, děti, cizí psi, různé zvuky, aby si vtisklo pouze pozitivní vjemy. Chovatel by měl dbát opatrnosti, štěně by se mělo cítit bezpečně a nezískat špatné zážitky.

Dospívání je moc důležité, vše začíná od začátku.
Dospívání je moc důležité, vše začíná od začátku.

První období skutečného strachu přichází u štěněte mezi 9. - 11. týdnem. V této době není vhodné štěně vystavovat příliš mnoha novým podnětům. Štěně v 8. týdnu, které si přivezete domů, je potřeba zvykat především na domácí prostředí a členy rodiny. Není žádoucí štěně brát do ulic a vystavovat mnoha situacím najednou, kdy se může rozvinout strach a frustrace. Odběr štěněte je nejvhodnější mezi 7. - 8. týdnem a po 12. týdnu. Když si majitel přiveze štěně v době mezi 9. - 12. týdnem, měl by jej chovatel upozornit na probíhající senzitivní období. Štěně by nemělo být z neznalosti majitele v této době vystaveno přílišné zátěži v novém prostředí.

Druhé zvýšené období odvahy probíhá okolo 4. - 5. měsíce. Venkovní socializaci je vhodné započít od 3. - 6. měsíce věku, kdy je nutná maximální socializace na různé podněty, děje, cizí zvířata, lidi a prostředí. Tak, aby štěně mohlo zažít mnoho nových situací a zvykat si na ně. Opět v pozitivním duchu, štěně nemá získávat negativní zážitky. Učí se vám důvěřovat a vy jej učíte správnému chování. V období přibližně od 4 měsíců věku se projevuje i snížený pud sebezáchovy, kdy se štěně vydává bezhlavě do nebezpečných situací. Majitel musí dbát zvýšené opatrnosti. Toto období je důležité a klíčové ve vývoji psa.

Další citlivé období přichází přibližně mezi 7. - 10. měsícem věku, kdy je dospívající pes opět více vnímavý a rychleji se dostane do fáze strachu. Získané špatné vjemy si hlouběji zapamatuje. V tento čas je doporučené nepřidávat nové stresové zátěže, které by dorostenec musel prožívat. Stačí jen pokračovat v přiměřené socializaci a nevystavovat psa náhlým a většinou nečekaným negativním zážitkům. Psovod by měl být psu oporou a rozvíjet jejich vzájemný vztah založený na důvěře. Tohle období pak navazuje na další, kdy se dle toho pejsek více projevuje. 

Třetí citlivé a kritické období s projevy strachu se objevuje v období dospívání - pohlavní zralosti psa a souvisí s vyplavením pohlavních hormonů.

Fenky - mají spojeno s prvním háráním.

Psi - většinou v období mezi rokem až rokem a půl.

Psi začínají více hlídat svoje zdroje a projevovat se teritoriálně. Toto chování se může majitelům plést s "agresivitou", kdy mají najednou pocit, že jejich pes začal být agresivní. Místo poskytnutí jistoty, učení správným reakcím a pocitu bezpečí, psovodi psy za toto chování pouze trestají nebo to neřeší. Nechají tak psa nevědomky v jeho pocitu bezmoci, a tím se dostávají do začarovaného kruhu. Pes postupně ztrácí důvěru ve svého pána a pán ve psa. Je důležité toto období respektovat a mít na mysli. Především samci si již začnou vybírat, ke kterému psu chtějí chovat sympatie. Není vhodné psa nutit s každým cizím psem na potkání do kontaktu. Avšak doporučením je zvykat psa na správnou komunikaci mezi bezproblémovými vyrovnanými jedinci, kteří mu mohou být správným příkladem. Není dobré se potkávat s agresivními psy, kteří o přátelství vůbec nestojí. Je vhodné psa naučit ignoraci cizích kolemjdoucích, především nepřátelských psů. Pochopením daného chování se s vámi bude pes cítit sebejistý a v bezpečí, tím pádem nebude mít potřebu volit obranu ani útěk. Neméně důležité je mladým i dospělým psům dopřávat takové psí kamarády a kamarádky, se kterými je pro ně setkání vždy příjemné. Příležitostí může být mnoho, např. vycházky, cvičiště a různé další akce.

Závěrem, jestliže se obáváte projevu vlastního psa v jeho chování k vám nebo k jiným lidem, psům či zvířatům, vyhledejte včas pomoc. Správným pochopením chování vašeho psa se můžete vyhnout vzájemnému trápení. Snad všichni si přejí spokojený život se svým psem. :)

Veronika Hasová, vlastní text a zdroj: https://1url.cz/TMFcY