VÝBĚR PARTNERA PRO FENKU/PSA

11.02.2024

Vítejte, současní či budoucí chovatelé plemene appenzellský salašnický pes, případně jen zájemci o informace. Přiblížím vám, jaké máte možnosti při výběru psího partnera pro vaši fenku či psa.

Máte již chovného jedince, který prošel bonitací a obdrželi jste zápis do PP - CHOVNÁ/CHOVNÝ.
Vyřídili jste si u samce přeregistraci, viz. informace v článku: Cesta k uchovnění psa/feny.

Český chov appenzellů se datuje k  4. 10. 2000, kdy se v naší republice narodili první aplíci. V současnosti máme chov řízený poradcem chovu, který vydává krycí listy, poradí vám, a také jezdí na kontroly vrhu. I přesto si myslím, že za svůj odchov nese zodpovědnost sám chovatel. Máte právo si zvolit krycího psa sami při dodržení základních vědomostí v chovu, aby spojení bylo přínosem pro budoucí generace.

Chovné feny: (možnost chovu od uchovnění k datu dovršení 8 let)
Jako majitel fenky hledáte psa. Co můžete dělat?

 • Kontaktovat poradce chovu, kterým je Lenka Schönbeková, mob.: +420 603 462 046, email: citka@centrum.cz a nechat si plemeníka/krycího psa pro svou fenku doporučit. 
 • Zajímat se sám, projít si katalog plemeníků a podle rodokmenu si psa najít. Poté požádat poradce chovu o schválení. Jestliže bude vyhovující spojení, nejlépe co nejméně příbuzné, máte velkou šanci, že vše proběhne hladce. Můžete hledat krycího psa samozřejmě i v zahraničí.

Plemeník / krycí chovný pes: (možnost chovu od uchovnění je doživotní)
Jako majitel psa čekáte na psí nevěstu. Co můžete dělat? 

 • Propagovat svého psa, zjistit, jaké máte možnosti ohledně příbuznosti v chovu, případně nabídnout i výhody krytí, např.: příjezd za fenkou, což mnozí majitelé fen jistě ocení. 
 • Máte také právo volby, zda danou fenu chcete, či nechcete krýt, i když jste žádaní. Konzultovat to můžete také s poradcem chovu, který vašeho psa zadává na krycí list. 

NAUČTE SE SAMI ČÍST V RODOKMENECH

Říkáte si možná, tomu já nerozumím a nemám čas. Chovatelství neznamená jen odchovat, radovat se ze štěňátek. Výhodou je tomu i rozumět. Pak si budete vědomi toho, co opravdu děláte. Někdo z vás si může najít čas kolem toho studovat více, někomu sem zadám vodítko, jak lehce si vypočítat (ne)příbuznost. Stačí pár minut kopírování jmen ze dvou psích rodokmenů do KALKULAČKY CHOVU. Při rozkliknutí kalkulačky zadejte Continue/Pokračovat.

Platné ještě v roce 2023
Kde vzít oba dva rodokmeny? Pro české páry: můžete si otevřít do dvou okýnek web klubu salašníků v sekci: chov a rozkliknout katalog plemeníků a katalog chovných fen. Zkopírujete jména pečlivě, a za chvíli se dozvíte, jak to máte s příbuzností obou partnerů a které předky máte případně společné. Zkušení vyčtou v rodokmenech i bez kalkulačky. Výhodou je však vědomost, kolik % vychází příbuznost předků v obou rodokmenech, které spojíte. 
Nepříbuzné spojení = Fx (Inbreeding) 0%. Většinou se počítá pro potomky na 4 generace.

EDITACE v roce 2024 - klub mění strukturu webových stránek, článek bude aktualizován
Klub švýcarských salašnických psů vytvořil nové webové stránky, kde se dá již snadno dohledat příbuznost chovných jedinců. Tuto výhodu získávají členové klubu, kteří si v databázi psů vyhledají jméno "ženicha či nevěsty". Poté si můžete v záložce: ověření příbuznosti načíst Wrightův koeficient. Tím zjistíte, jaká je (ne)příbuznost vybraného jedince vůči chovné feně/psovi. Zobrazí se také celý rodokmen budoucích štěňat.

Můžete si dát ještě i kávu nebo čaj a pročíst si GENETICKÉ MINIMUM V "KOSTCE".


JAK VYBÍRAT PARTNERA DLE VAŠICH PRIORIT 

Na bonitaci se dozvíte důležité údaje vašich psích miláčků, kterým chcete dopřát psí miminka. Záleží, jaké máte jako chovatel priority. Určitě můžeme do hodnot, které má každý různě, zařadit:

 • zdraví - požadujte celkové informace, čím více má pes vyšetření, která jsou v pořádku, tím větší máte určité předpoklady pro pevné zdraví (někteří majitelé krycích psů nebo chovných fen vyšetřují kromě povinných rentgenů kyčlí a loktů, také nepovinně ramena, patelly a ektopický ureter, občas se mohou tyto vady zatím vzácněji objevit)
 • exteriér - co nejvíc přesný standard, tmavé oko, všechny zuby, rozložení znaků
 • povaha - temperamentní, ostražitější či mírnější a přátelštější
 • barva - méně či více bílé či ideální rozložení znaků; černá či hnědá v základu
 • vlohy - sportovní/pracovní - máte rádi tzv. drive, aby měl pes sám od sebe chuť do práce

Urovnejte si priority, co je pro vás nejdůležitější, a podle toho si pejska vybírejte. Nejlépe psa poznejte v realitě a na živo. Po domluvě s majiteli na některých akcích nebo při osobní návštěvě. Nezapomínejte, dokonalost a ideál neexistuje. Avšak pro vaši jedinečnou představu tak může být!

ZDRAVÍ

Ptejte se majitele psího partnera/partnerky na všechno, co vás bude zajímat. Výsledky ze zdravotních vyšetření kloubů, které jsou povinné, najdete pod bonitačním kódem. Ideální je párovat jedince s klouby značenými A či 0. Jestliže váš pejsek má B či C, určitě volte partnera s hodnotou A/0. 

Nepříbuznost partnerů je většinou lepší volba, ačkoliv při vzácnosti plemene a malé chovatelské základně je to někdy náročnější hledání. Čím více máte příbuznější spojení, tím více se mohou vyskytovat vrozené vady a upevňuje se vše nejen žádoucí, ale také nežádoucí. Příbuznější spojení se vyplatí pouze tam, kde známe skvěle předky, jejich zdraví a chceme upevnit přímo dané vlohy a exteriér. Jinak to může být spíš riziko. Pro variabilitu DNA je vhodné spojení nepříbuzné.

EXTERIÉR

Přesné posouzení najdete v bonitační kartě, která je vložena pod bonitačním kódem v sekci CHOV na webu salašníků v katalogu plemeníků a chovných fen. Můžete porovnat různé indexy: výška, barva očí, skus, plnochrupost, síla a délka kostry, rozložení bílých znaků, povaha. Samozřejmě ideální je na partnera, který má nějaké ty nedokonalosti, dát partnera blížícího se co nejlepšímu typickému standardu ve všech směrech. Vždy platí, že vybíráme z možností, které máme.

Zásady při výběru krycího psa - výška: 
Fena v toleranci standardu vyšší nad 54 cm/nižší pod 50 cm - vybírejte jedince, který je korektní a má standardní výšku v rozmezí 52 - 56 cm. 
Fena v korektní výšce 50-54 cm - můžete dát šanci i těm vyšším/nižším krycím psům, záleží, jaké další priority pro vás splňují. Je důležité brát v potaz, že např. fena vysoká 54 cm a pes 58 cm mohou dát vyšší potomky nad rámec standardu. Platí to i opačně k nižší výšce. Samozřejmě genetika je někdy nevyzpytatelná a záleží na celém rodokmenu, avšak můžete se snažit rozhodnout správně.

Zásady při výběru krycího psa - uši, oči, zuby, síla kostry, ocas, bílé znaky, barva, srst:
Začneme od hlavy až k patě. Vybíráte si psa pro svoji fenku, kterou máte korektní, standardní nebo, ať je vysoká, atletičtější či nižší a robustnější, drobnější, prostě jakákoliv v rámci standardu! Ideální exteriér krycího psa, který je typický, znamená, že splňuje tyto požadavky:

 • správně nasazené uši, žádné odstávající, trojúhelníkového tvaru
 • čím tmavší oko, tím lépe (u hnědých aplíků to také platí, žluté oko je již nežádoucí)
 • plnochrupost, nůžkový skus, chybění molárů M3 či jednoho premoláru P1 se toleruje
 • pro výstavní předpoklady čím robustnější a typická kostra, tím lépe
 • pro sportovní předpoklady je atletičtější postava výhodou
 • v bonitačních kartách na webu KŠSP najdete index formátu těla, který je ideálně 0,9 
 • ocas v pohybu stočený těsně nad zádí, nesený ke straně nebo uprostřed
 • ideální rozložení bílých znaků, kdy nejsou nadměrně či nedostatečně vyjádřeny, pes má znaky vyjádřeny symetricky, zátylek má černý bez skvrny/u hnědého hnědý (mnohdy je potřeba z těchto požadavků ustoupit a více či méně bílé se toleruje)
 • k barvě černé či hnědé, důležité správné párování, aby hnědá nebyla na úkor černé (světlání očí, nosních hub), hnědá by měla být spíše tmavší než rezavá
 • černý pes může přenášet gen hnědé barvy, což se projeví ve vrhu třeba dvou černých, kteří mají vlohu pro hnědou a mohou se narodit i hnědá štěňátka

Pro objasnění blíže, jak je to většinou u appenzellského salašnického psa:

 • černý + černý bez vloh pro hnědou = černá štěňata
 • černý + černý s vlohou pro hnědou = černá štěňata
 • černí oba s vlohou pro hnědou = černá štěňata a vysoká pravděpodobnost i hnědých štěňat
 • černý + hnědý = černá i hnědá štěňata za předpokladu, že černý má vlohu pro hnědou, někdy může být i výjimka, kdy se narodí pouze černá 
 • hnědý + hnědý = hnědá štěňata (úplně se nedoporučuje, upevňování barvy a světlání pigmentu)

Jestliže vás zajímá, zda má váš pejsek vlohy pro hnědou či nikoliv, můžete absolvovat test na lokus B canine, provádí Genomia. Avšak je to nepovinné, záleží na vaší zvědavosti. Čím blíže hnědý předek/předci v rodokmenu, tím  je vyšší pravděpodobnost.

 • krátká patrová srst, pevná a přiléhající, krycí srst hustá a lesklá, podsada hustá, černá, hnědá nebo šedá; prosvítání podsady je nežádoucí

V současnosti někteří aplíci mohou být přenašeči dlouhé srsti, při spojení dvou takových přenašečů by vznikli nestandardní dlouhosrstí aplíci. Pro dnešní chov je pro vás velkým plusem nechat na tento gen dlouhé srsti FGF5 svého aplíka otestovat. Poradce chovu vám poradí, kterou laboratoř nejlépe vybrat. 

POVAHA A VLOHY

Ideální povahou pro chov se rozumí vyrovnaný, sebejistý jedinec = není agresivní (přehnaně reakční, cholerický) či bázlivý, plachý. Nežádoucí chování se projevuje pod taktovkou strachu. Znamená to, že pokud je pes dobře socializovaný, připravený, zvyklý a plně nám důvěřuje, dokáže být vyrovnaný i v pro něj náročnějších situacích. Vrozené jádro charakteru si každý jedinec nese od narození, jeho projevy ovlivní výchova, socializace, vhodný přístup a porozumění povaze. Někteří aplíci jsou vášniví, vzrušiví, temperamentní, jiní více klidnější a mírumilovnější.

Vlohy mají aplíci většinou vrozeně honácké, proto vše nahánějí a shánějí do kupy. Aplíci patří oficiálně mezi nepracovní plemeno, avšak ve většině mají určitou vrozenou chuť hlídat hlavně obydlí, kdy to považují za důležitou práci. Určitý odstup vůči cizím a ostražitost jsou žádoucí vlastnosti. Více temperamentní typy potřebují sport a zaměstnání, jinak mohou být frustrovaní. Při krytí na to berte zřetel, co je pro vás jako chovatele prioritou. Přemýšlejte, jak dle povah utvoříte rodičovský pár pro budoucí generace. I na vrozené povaze záleží, i když při nepříbuzném či méně příbuzném spojení se vám povahy namíchají do různých směrů vašich předků. 

Pamatujte, neovlivníte děje a činy, které vytvořili ti před vámi. Ovlivníte svým současným rozhodnutím další generace tím, JAK TVOŘÍTE TEĎ vy sami!


SPOJENÍ PARTNERŮ PRO CHOVNOU ZÁKLADNU

Možná si někdo z vás řekne, uf, to je dávka zodpovědnosti. Ano, je. Tvoříte nové životy. Nejen psů, také i lidí, kteří budou majiteli vašich odchovů a možná i novými přáteli ve vašem životě. Vyplatí se zajímat, důvěřovat i ve své vědomosti, které získáte. Poraďte se i s poradcem chovu, jakým celkovým přínosem vaše spojení chovného páru bude pro celou základnu appenzellů. Do budoucnosti nevidíme nikdo, v přítomnosti jsme, z minulosti můžeme čerpat zkušenosti.

Přidávám i pár základních pravidel chovu málopočetných populací: 

 1. Využít maximálního počtu chovných jedinců.
 2. Jedinci, kteří mají stejné rodiče, jsou vlastními sourozenci.
 3. Neopakovat stejná krytí (z pohledu celých vrhů, nikoliv jen jednotlivců).
 4. Vyloučit úzkou příbuzenskou plemenitbu.
 5. Zohlednit uskutečněná krytí rodičů (pokud s nějakým psem kryla matka mé feny, tak nebudu s tímto psem krýt (a nejlépe ani s jeho sourozenci).
 6. Omezit počet potomků jednotlivců (aby žádný jedinec nezplodil více potomků než kolik odpovídá pěti procentům registrovaných štěňat v populaci v dané zemi v průběhu pěti let).
 7. Evidovat výskyt onemocnění a poruch a zohledňovat ho při sestavování chovných párů."  Zdroj: Svět psů č.1/2005 - Řízení chovu psů v málopočetných populacích.

Přeji všem novým i stávajícím chovatelům, aby byli spokojení se svými vlastními výsledky, ne vždy to jde dle představ, avšak o maximum se může pokusit každý. Nejdůležitější je najít svým odchovům opravdu milující majitele, kteří s vámi zůstanou ve spojení až do konce jejich života. To je nejkrásnější. Někdy se může stát, že něco nevyjde i přes veškerou snahu, i to je proměnná života a důležitá zkušenost.

Další díl informací najdete v článku:

Krytí a vše kolem něj - dohoda majitelů?

Přeji vám krásné dny! 
Veronika